Prohlášení


Naposledy aktualizováno Února 17, 2022


ZRUŠENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Informace poskytnuté společností S podporou Linuxu („my“, „nás“ nebo „naše“) https://www.linuxcapable.com (stránka") slouží pouze pro obecné informační účely. Všechny informace na stránka jsou poskytovány v dobré víře, avšak neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou, pokud jde o přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost jakýchkoli informací o stránka. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VŮČI VÁM NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNKA NEBO SE SPOLEHNOUT NA JAKÉKOLI POSKYTNUTÉ INFORMACE STRÁNKA. VAŠE POUŽITÍ STRÁNKA A VAŠE SPOLEHLIVOST NA JAKÉKOLI INFORMACE NA STRÁNKA JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

EXTERNÍ ODKAZY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Stránka může obsahovat (nebo vám může být zasláno stránka) Odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a prvky v bannerech nebo jiné reklamě. Takové externí odkazy nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME NEBO NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NABÍZENÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN PROPOJENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO FUNKCE ODKAZOVANÉ V JAKÉKOLI JINÉ ADVERTI. NEBUDEME STRANOU ANI NEBUDEME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

PROFESIONÁLNÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Stránka nemůže a neobsahuje IT podpora Rada. The IT podpora informace jsou poskytovány pouze pro obecné informační a vzdělávací účely a nenahrazují odborné poradenství. V souladu s tím vám před provedením jakýchkoli opatření založených na těchto informacích doporučujeme, abyste se poradili s příslušnými odborníky. Žádný druh neposkytujeme IT podpora Rada. POUŽÍVÁNÍ NEBO SPOLEHLOVÁNÍ NA JAKÉKOLI OBSAŽENÉ INFORMACE STRÁNKA JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.